Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 578370/2019 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 5 
10431 Αθήνα
Πληρ.: Ξεξάκης Νικ.
Τηλέφωνο : 210 5228858
fax: 210 5243477
e-mail: gd.paroxon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: Ω4Η8465ΧΠΙ-ΣΚΥ

Αθήνα 13-05-2019

Αρ. Πρωτ. 578370

ΠΡΟΣ:ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ 
Α' ΚΟΙΝ.:
1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΥ 10, 
10110 ΑΘΗΝΑ
2)ΕΟΠΥΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12, 
15123 ΜΑΡΟΥΣΙ

Θέμα : « Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους.»

Σχετ. : Το αρ. Πρωτ Φ.40021/64369/3701/6-12-2018 έγγραφο του Υπουργείου.

Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό : « Στους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία ή κλινικές και δεν έχουν ασφαλιστική ικανότητα αποκλειστικά λόγω οφειλών προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, εφόσον κατά την διάρκεια της νοσηλείας τους εξοφλήσουν το σύνολο των οφειλών τους ή ρυθμίσουν αυτές τηρώντας τους όρους της ρύθμισης, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα από την ημερομηνία εισαγωγής τους στο νοσοκομείο ή την κλινική.»

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει δυσκολία κατά το χρονικό διάστημα της νοσηλείας να γίνει η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλών, δίνεται η δυνατότητα μέχρι και δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από την έξοδο από το νοσοκομείο ή την κλινική στο νοσηλευόμενο οφειλέτη να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει την οφειλή του και τότε να του χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα αναδρομικά από την ημερομηνία εισαγωγής.

Είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνηση.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ ΣΕΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜ. ΔΙΟΙΚ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!