Υπουργείο Εργασίας

Δ12α/Φ.32/Γ.Π.15512/357/2019 Διευκρινίσεις για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
ΤΜΗΜΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης
Τηλέφωνο: 210-5281105
Fax: 210-5281113
Email: sgoulidis@yeka.gr

ΑΔΑ: ΩΘΩΓ465Θ1Ω-ΑΟΓ

Αθήνα,07 - 05 - 2019

Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.32/Γ.Π.15512/357

Σχετ.: Γ.Π. 14409/322, Γ.Π. 12370/260

ΠΡΟΣ: 1) Όλους τους Δήμους
της χώρας (με e-mail)
2) O.Π.Ε.Κ.Α.
Πατησίων 30, Τ.Κ. 10170,
Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση

Σχετ: 1) Η υπ’ αρ. Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531/10-04-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 965/Β΄)

2) Η υπ’ αρ. Φ.80000/45219/1864/18-12-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4591/Β΄) (Ε.Π.Π.Π.Α.)

Με αφορμή ερωτήματα πολιτών και φορέων σχετικά με το ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη ατόμων με αυτισμό στο Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση, και δεδομένου ότι σε γνωματεύσεις των ΚΕ.Π.Α. διαχωρίζεται το ποσοστό αναπηρίας στον αυτισμό από το συνολικό ποσοστό αναπηρίας, διευκρινίζουμε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το νέο Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (υπ’ αρ. 2 σχετικό), για τον προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμό ή σύνδρομο Asperger συνεκτιμώνται τόσο ο δείκτης νοημοσύνης όσο και η λειτουργικότητα, για την ένταξη στο ως άνω Πρόγραμμα το ποσοστό αναπηρίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη είναι το συνολικό ποσοστό που προκύπτει μετά τη συνεκτίμηση του δείκτη νοημοσύνης και της λειτουργικότητας.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δ. Γ. Καρέλλας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!