Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1065761 ΕΞ 2019 Κοινοποίηση της αριθμ. Α. 1158/18.4.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ΄ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Γιάννακα,
Χ. Βλαχοστέργιου
Τηλέφωνο:210 -6987772,499
Fax: 210-6987506
E-Mail: ipr@otenet.gr
Url:www.aade.gr 

ΑΔΑ: ΩΒΟΓ46ΜΠ3Ζ-4ΔΘ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 7/5/2019

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1065761 ΕΞ 2019

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. Α. 1158/18.4.2019 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. Α.1158 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τη Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων, Αδασμολογήτων & Φορολογημένων Ειδών της Κ.Α.Ε. Α.Ε. στον Αερολιμένα Κεφαλληνίας ως προς το Κατάστημα και την Αποθήκη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1465/Β’/3.5.2019 (ΑΔΑ: 6BT946ΜΠ3Ζ-ΘΥ8) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες. 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!