Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ Υποβολή προτάσεων για βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη και καινοτομία

Στις 30 Μαΐου θα ξεκινήσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για τη δράση εθνικής εμβέλειας: «"ERA-NETS 2019" - Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS».

Ο βασικός στόχος των σχημάτων ERA-NETS, είναι να εντείνει τη συνεργασία μεταξύ φορέων διαφορετικών κρατών μελών και συνδεδεμένων κρατών και να συντονίσει κοινές ερευνητικές δραστηριότητες, όπως είναι τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, μέρος των προγραμμάτων αυτών ή παρόμοιες πρωτοβουλίες.  Συνήθως, αυτές οι δραστηριότητες:

  • είναι στρατηγικά προγραμματισμένες
  • εκτελούνται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο
  • χρηματοδοτούνται και διαχειρίζονται από εθνικούς δημόσιους οργανισμούς ή από δομές που συνδέονται στενά με ή έχουν οριστεί από τις δημόσιες αρχές.

Όπως αναφέρει η απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, που υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,9 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε έργου μπορεί να ανέλθει έως τα 200.000 ευρώ, ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000 ευρώ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή.

Η ένταση της ενίσχυσης είναι από 15- 100% ανάλογα την κατηγορία του δικαιούχου και το είδος της ενίσχυσης και η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων των κοινών δράσεων και προκηρύξεων των ευρωπαϊκών δικτύων, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι α) οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων, β) επιχειρήσεις, και γ) λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται είτε ως οργανισμοί έρευνας και διάδοσης γνώσεων είτε ως επιχειρήσεις οι οποίοι θα έχουν επιτυχώς συμμετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης της Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Τι χρηματοδοτείται

Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτόυνται:

  • Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης
  • Ενισχύσεις καινοτομίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΜΜΕ
  • Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία

Ο προϋπολογισμός αφορά στις εξής ευρωπαϊκές προκηρύξεις, των οποίων η αξιολόγηση  έχει ολοκληρωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

  • EuroNanoMed III, (JTC 2018)  Joint Transnational Call for Proposals for "European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine"
  • CHIST ERA III, (JTC 2017), "Big data and process modelling for smart industry (BDSI)"
  • TRANSCAN-2, (JTC 2017), 3nd Joint Transnational Call for research proposals (JTC 2017), "Translational research on rare cancers".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!