Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών με πλήθος φορολογικών διατάξεων

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο "I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις." του Υπουργείου Οικονομικών.

Το νομοσχέδιο αυτό περιλαμβάνει πλήθος φορολογικών διατάξεων και επιφέρει αλλαγές σε σημαντικά νομοθετήματα της φορολογικής νομοθεσίας (ΚΦΕ, ΚΦΔ, ΦΠΑ, Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας και άλλα).

Υπενθυμίζουμε ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι παρακάτω τροπολογίες:

Διαβάστε εδώ το ψηφισθέν νομοσχέδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!