Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. Πρότυπη Επιστολή Διαβεβαιώσεων Διοίκησης Επιχείρησης προς το Λογιστικό Γραφείο

Π.Ο.Φ.Ε.Ε.: Πρότυπη Επιστολή Διαβεβαιώσεων Διοίκησης Επιχείρησης προς το Λογιστικό Γραφείο

Σε συνέχεια της Πρότυπης Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, η Π.Ο.Φ.Ε.Ε. δημιούργησε μία πρότυπη επιστολή διαβεβαιώσεων διοίκησης συνεργαζόμενων επιχειρήσεων προς τους συναδέλφους Λογιστές-Φοροτεχνικούς η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε υπεύθυνες δηλώσεις.

Το κείμενο αυτής της επιστολής μπορεί (ολοκληρωτικά ή μέρος αυτού) να χρησιμοποιηθεί, τροποποιηθεί, εμπλουτιστεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης και της συνεργασίας που έχει με το λογιστικό γραφείο που την εξυπηρετεί.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει πρόνοιες όπως:

  • Διαβεβαίωση για εφαρμογή των κατάλληλων δικλίδων διασφάλισης
  • Παρεχόμενες πληροφορίες και διαβεβαιώσεις για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και των φορολογικών δηλώσεων
  • Παρεχόμενες πληροφορίες και διαβεβαιώσεις για την φορολογική αναμόρφωση και την τήρηση εργατικής νομοθεσίας
  • Εξουσιοδοτήσεις υποβολής διαφόρων δηλώσεων της επιχείρησης και των φορέων της
  • Άδεια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ασφάλειας αυτών

Η πρότυπη επιστολή αυτή είναι ενδεικτική και μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Κατεβάστη την πρότυπη επιστολή:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!