Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ, Ο.Ε.Ε.)

ΟΕΕ Αίτημα για παράταση των προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141810, fax 210 5227300
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2019
Αρ. Πρωτ.: Φ/1/2433

Προς
Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)
κ. Γεώργιο Πιτσιλή

Κοινοποίηση:
Υφυπουργό Οικονομικών
κ. Κατερίνα Παπανάτσιου

Θέμα: Αίτημα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας για παράταση των προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1217/29-11-2018 που αναφέρεται στην τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», οι καταστάσεις των φορολογικών στοιχείων υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο και ανεξάρτητα από την τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων:

α) από τους εκδότες ετησίως, ανεξαρτήτως κατηγορίας των τηρούμενων βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά) ή της απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών, καθώς και της υποχρέωσης ή μη υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,

β) από τους λήπτες, υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., που τηρούν είτε διπλογραφικά είτε απλογραφικά βιβλία, ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν,

γ) από τους λήπτες, μη υπόχρεους υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και τους αγρότες, φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται είτε στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., οι οποίοι όμως δεν ασκούν άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων, είτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α., ετησίως και το αργότερο μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Μετά από συνεχή αιτήματα των λογιστών - φοροτεχνικών για παράταση των παραπάνω προθεσμιών, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας κατανοώντας τις ανειλημμένες επαγγελματικές υποχρεώσεις τους καθώς και τα συνεχή τεχνικά προβλήματα της λειτουργίας της εφαρμογής στο taxisnet, παρακαλούμε για την μεταφορά της παράτασης των προθεσμιών ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ μέχρι τις 30 Απριλίου 2019.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!