Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνει ότι από σήμερα 22/03/2019 έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο www.aade.gr/polites/etepai το νομοθετικό πλαίσιο, συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις και συνοπτικό ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με το Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η). Τα παραπάνω είναι διαθέσιμα και στην αγγλική γλώσσα. Η ηλεκτρονική εφαρμογή υπολογισμού και πληρωμής του ΤΕΠΑΗ (eTEPAI), θα τεθεί σε εφαρμογή τις επόμενες μέρες. 

HELLENIC REPUBLIC
ΑΑΔΕ
Independent Authority
for Public Revenue (IAPR)

Athens, 22 March 2019 

PRESS RELEASE 

The Independent Authority for Public Revenue announces that as of today you can find on IAPR’S website (www.aade.gr/polites/etepai) the legislative framework, the FAQ’S and a brochure, both in Greek and in English, regarding the recreational and daily tour cruise ships fee (TEPAI). 

The electronic application of TEPAI calculation and payment (eTEPAI) will also be available shortly.

Διαβάστε εδώ τις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις της ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!