Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 11/2019 Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ 
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:Αγίου Κωνσταντίνου 8 
Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες:Ε. Καπακουλάκη 
Τηλέφωνο:210-52.15.222

ΑΔΑ: Ω7ΦΝ465ΧΠΙ-ΜΛΟ

Βαθμός Ασφαλείας

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 323155

Βαθμός Προτ/τας :ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11

ΠΡΟΣ: Επικαιροποιημένο Πίνακα Α΄

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση του Πίνακα Α'»

Ο νέος οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με το ΠΔ 8/2019 (ΦΕΚ: 8/τ. Α/23.1.2019) επιβάλλει την επικαιροποίηση των στοιχείων τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών υπηρεσιών που τον απαρτίζουν και τον εκ νέου καθορισμό των αποδεκτών του Πίνακα Α'.

Παρακαλούμε με ευθύνη των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων να λάβουν γνώση με υπογραφή όλοι οι υπάλληλοι του Ε.Φ.Κ.Α..

Συν/να:11 φ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Πίνακας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!