Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Κ.Υ.Α. 134430/2011 Προσδιορισμός του αγροτικού εισοδήματος

Τελευταία κωδικοποίηση με την ΚΥΑ 5756/2021

Αριθ. 134430

ΦΕΚ B 392 - 14.03.2011

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!