Υπουργείο Εργασίας

ΕΦΚΑ Εγκ. 9/2019 Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ε.Ε. 
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κωνσταντίνου 8, 
10241 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 6783661, 210 6783662 
Fax: 210 6756318 
Email: tm.asf.paroxonee@efka.gov.gr 

Αθήνα, 26/2/2019 

Βαθμός Ασφαλείας 

Aριθμ. Πρωτ. Π31-8

Βαθμός Προτερ. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 

ΠΡΟΣ: 
1.ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 
ΤΟΥ ΕΦΚΑ 
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΡΟΧΩΝ KAI ΥΓΕΙΑΣ 
Αγ. Κωνσταντίνου 5 
ΤΚ 10431 - Αθήνα 
3.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Παπαδιαμαντοπούλου 87 
ΤΚ 11527 – Αθήνα (Ζωγράφου) 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Γεν.Γραμματεία Κοιν.Ασφαλίσεων 
Γεν.Δ/νση Κοιν.Ασφάλισης 
Δ/νση Ειδικοτέρων Θεμάτων, 
Ασφάλισης και Παροχών 
Τμήμα Εφαρμογής Κανονισμών Ε.Ε. 
Σταδίου 29 – 101 10 – ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ: Έκδοση Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) με ισχύ τριών μηνών. 

Σχετικά: Εγκύκλιοι 56/2004 και 1/2006 της Διεύθυνσής μας. 

Σε συνέχεια των οδηγιών που σας κοινοποιήθηκαν με τις ως άνω εγκυκλίους, σας γνωστοποιούμε ότι από τη λήψη του παρόντος εγγράφου και εξής, η χρονική διάρκεια ισχύος του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) της Ε.Κ.Α.Α. επεκτείνεται σε τρεις μήνες αντί ενός μηνός, που ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Όσον αφορά στις περιπτώσεις έκδοσής του εκ των υστέρων με αναδρομική ισχύ, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες της Εγκυκλίου 1/2006. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!