Υπουργείο Εργασίας

Δ.15/Δ'/οικ.68167/1835/2018 Εφαρμογή του άρθρου 22 του ν.4488/2017 στους διοικητές και υποδιοικητές των ΔΥΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15) 
ΤΜΗΜΑ:Δ'
Ταχ. Δ/νση:Σταδίου 29 
Ταχ. Κώδικας:10110 - Αθήνα 
Πληροφορίες:Ε. Ράπτη 
Τηλέφωνο:210 - 3368109 
FAX:210 - 3368116

ΑΔΑ: 7ΜΓΕ465Θ1Ω-6ΝΔ

Αθήνα, 31/12/2018

Αριθ. Πρωτ.:Δ.15/Δ'/οικ.68167/1835

ΠΡΟΣ:Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών
Αριστοτέλους 17
101 87 Αθήνα

ΚΟΙΝ.:1. ΕΦΚΑ
Γραφείο κ. Διοικητή
Αγίου Κωνσταντίνου 8
102 41 Αθήνα
2. ΕΤΕΑΕΠ
Γραφείο κ. Διοικητή
Φιλελλήνων 13 - 15 105 57 Αθήνα

ΘΕΜΑ:«Εφαρμογή του άρθρου 22 ν.4488/2017 στους διοικητές και υποδιοικητές των ΔΥΠΕ»

Σε συνέχεια του αριθ. Δ.15/Δ7οικ.66377/1797/13-12-2018 εγγράφου μας (ΑΔΑ:Ψ12Υ465Θ1Ω-ΕΤΦ), σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν.4488/2017 από 1/7/2018 (επόμενος μήνας κοινοποίησης της αριθ. Φ.10042/οικ.13567/329/8-6-2018 εγκυκλίου, ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) σε διοικητές, αναπληρωτές διοικητές και υποδιοικητές, σας γνωρίζουμε ότι τα

προβλεπόμενα στο ανωτέρω έγγραφο εφαρμόζονται αντίστοιχα στους διοικητές και υποδιοικητές των ΔΥΠΕ.

Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Α. Πετρόπουλος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!