Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

ΚΦΔ

ΠΟΛ.1231/2018 Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Α΄ 
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ 
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
TMHMAΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ 
4. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
& ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ΚΑΙ Β΄ 
5. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ 
Γ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
Τμήμα Α΄ 
Δ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αθήνα,20/12/2018 

ΠΟΛ.1231 

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. 

Θέμα: «Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν. 4174/2013, Μέρος Α’, (Α΄ 170)» - επικαιροποιημένου έως τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018) 

Σας κοινοποιούμε την διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Μέρος Α’, Α΄ 170), επικαιροποιημένου έως και τον ν. 4583/2018 (Α’ 212/18.12.2018).

Διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. Γεώργιος Πιτσιλής

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!