Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦΓ1187196ΕΞ2018 Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ. ΔΕΦΚΦΓ1175169ΕΞ2018/22.11.2018 (ΑΔΑ6ΙΓΣ46ΜΠ3Ζ-2ΡΝ) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ. & Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Γ' - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 10184 Αθήνα
Πληροφορίες Σωκράτης Νικόπουλος
Τηλέφωνο 2106987429
Fax 2106987408, 2106987424
E-Mail finexcis@2001.syzefxis. gov.gr
Url www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦΓ1187196ΕΞ2018

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: «Κοινοποίηση της αριθ.πρωτ. ΔΕΦΚΦΓ1175169ΕΞ2018/22.11.2018 (ΑΔΑ6ΙΓΣ46ΜΠ3Ζ-2ΡΝ) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., «Τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών».

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την ανωτέρω απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.5537/Β711.12.2018, με την οποία καθορίζεται ο τρόπος επικόλλησης των ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών επί των μονάδων συσκευασίας των προϊόντων αυτών.

Με την έναρξη ισχύος της εν λόγω απόφασης καταργείται η αριθμ. Φ.44/21/1994 (Β' 109) Α.Υ.Ο.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!