Υπουργείο Εργασίας

Δ.ΑΣΦ. 1078/1360380/2018 Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΕΛΕΓΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18, 104 32, Αθήνα 
Πληροφορίες: Ορφανίδου Π. 
Τηλ.:210 5285685 
e-mail:d. asfalisis@efka.gov.gr 

ΑΔΑ: Ω8ΠΧ465ΧΠΙ-Ρ5Π 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

Αθήνα , 14/11/2018 

Α.Π.: Δ.ΑΣΦ. 1078/1360380 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄ 

ΚΟΙΝ: Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» 

Ενόψει της καταβολής Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους υπενθυμίζουμε ότι, όπως είχε ανακοινωθεί με το υπ΄αριθμ. Δ.ΑΣΦ.787/958407/2-2-2018 Γενικό Έγγραφο, η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω Τραπεζών με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του ασφαλισμένου. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι, οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό στον ΕΦΚΑ ή έχουν αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό, να προσέλθουν στις υπηρεσίες Μητρώου Μισθωτών ΕΦΚΑ έως 30/11/2018 για την δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού ή να τον επικαιροποιήσουν αντίστοιχα. 

Με ευθύνη των προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό των Υπηρεσιών για την ολοκλήρωση των μεταβολών έως 30/11/2018 και την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων εργατοτεχνιτών οικοδόμων μέσω των τοπικών συλλόγων – σωματείων και με σχετική ανακοίνωση στις υπηρεσίες. 

Η Ομοσπονδία Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο παρακαλείται όπως συνδράμει στην ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την επικείμενη καταβολή Δωροσήμου αποκλειστικά μέσω τραπεζών και τις ενέργειες των ασφαλισμένων εργατοτεχνιτών οικοδόμων με επικαιροποίηση του ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας μέσω τραπεζών. 

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ κ.ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!