Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1197/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α'/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' ΦΠΑ
Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Ε: 
ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72
Τηλέφωνο:2132122400/6987448
Fax:2103645613
E-Mail:dfpa.a1@syzefxis.gov.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: 605Ρ46ΜΠ3Ζ-ΠΒΚ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 25/10/2018

ΠΟΛ: 1197

ΠΡΟΣ Ως προς τον πίνακα διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4569 (ΦΕΚ 179 Α'/11.10.2018) αναφορικά με τροποποιήσεις του ν. 4256/2014.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4569 «Ι) Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων, ΙΙ) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 και άλλες διατάξεις και ΙΙΙ) Λοιπές Διατάξεις», που αφορούν τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4256/2014.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις σχετίζονται κυρίως με το Μητρώο τουριστικών πλοίων και μικρών σκαφών.

Σχετικές διευκρινίσεις για τις ανωτέρω διατάξεις θα σας δοθούν με την ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του εν λόγω Μητρώου.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!