Οικονομικές Ειδήσεις

Μίχαλος Η κατάταξη της όχλησης των επιχειρήσεων να προκύπτει ως αποτέλεσμα μόνο της περιβαλλοντικής αξιολόγησης της υποδομής τους

Επιστολή με τις προτάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα επιχειρηματικά πάρκα απέστειλαν ο πρόεδρος, Κωνσταντίνος Μίχαλος, και η διοικητική επιτροπή της Ένωσης, προς τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο, ενόψει της συζήτησης που διεξάγεται με τα συναρμόδια υπουργεία για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας των επιχειρηματικών πάρκων.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή:

«Η ΚΕΕ, για σειρά ετών, έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα, με συμμετοχές, υποβολή υπομνημάτων, κατάθεση προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου κ.λπ., σε σημαντικά θέματα που αφορούν στην επιχειρηματικότητα, μεταξύ των οποίων είναι και το πεδίο της επιχειρηματικής χωροθεσίας, σε συνθήκες υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας.

Οι παραπάνω δραστηριότητες συνδέονται με σημαντικές αναδιατάξεις στις χρήσεις γης και στους βαθμούς όχλησης, οι οποίοι πρέπει να καταργηθούν, προκειμένου η κατάταξη της όχλησης των επιχειρήσεων να προκύπτει ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής αξιολόγησης της υποδομής τους και μόνον αυτής.

Κύριος πυλώνας της πολιτικής μας στον τομέα αυτό υπήρξε η προσπάθεια και συμβολή μας προς την πολιτεία, για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΠ). Η προσπάθεια αυτή αποσκοπούσε και αποσκοπεί στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη και νόμιμη χωροθέτηση και εγκατάσταση των επιχειρήσεων, ιδίως των μεταποιητικών, της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) κ.λπ., που θα επιτρέψουν την ταχύτερη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, παράλληλα με την περιβαλλοντική απορρύπανση και την περιβαλλοντική προστασία.

Προτεραιότητα μας στον τομέα αυτό είναι η οργάνωση και πολεοδόμηση των Άτυπων Συγκεντρώσεων Βιομηχανιών και Εφοδιαστικής που υπάρχουν σε εκατοντάδες διάσπαρτες πυκνώσεις στη χώρα και συνιστούν μόνιμη απειλή σε καταστάσεις φυσικών καταστροφών και περιβαλλοντικών ατυχημάτων (Μάνδρα, Μάτι κ.λπ.). Παράλληλη επιδίωξή μας είναι και η ανάπτυξη ΕΠ σε αδόμητες εκτάσεις σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που διαπιστώνονται συνθήκες βιώσιμων επενδύσεων.

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων, η ΚΕΕ -με κάθε ευκαιρία- έχει υποβάλει δέσμη προτάσεων νομοθετικού περιεχομένου προς όλους τους αρμόδιους υπουργούς, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του Ν.3982/2011 για την επίσπευση της αδειοδότησης των Επιχειρηματικών Πάρκων και τη δημιουργία των κατάλληλων πλεονεκτημάτων και κινήτρων, που θα διευκολύνουν την εγκατάσταση των επιχειρήσεων σε αυτά. Σημαντικό μέρος αυτών των προτάσεων εμπίπτει στις αρμοδιότητες του υπουργείου σας, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση των Πάρκων, που -από άποψη χρονικής διάρκειας ελέγχου και διαδικασίας- επιβαρύνει την έγκριση ανάπτυξης ΕΠ (ΚΥΑ άρθ. 47, παρ. 1) για χρονικό διάστημα που συχνά υπερβαίνει τα δύο χρόνια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!