Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Α 1133094 ΕΞ 2018 Αποστολή Οδηγού δασμολογικής κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Α: 
ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Ε.Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο:210-69.87.475
Fax:210-69.87.506
E-Mail:e.mpirmpila@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΓΩΞ46ΜΠ3Ζ-ΘΚΙ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ Α 1133094 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ Ως προς τον Πίνακα Διανομής

Θέμα: «Αποστολή Οδηγού δασμολογικής κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων»

Αποστέλλουμε συνημμένα, πληροφοριακό Οδηγό που επεξεργάστηκε η Υπηρεσία μας, με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων, αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε.

Σκοπός του Οδηγού αυτού είναι να καλύψει τις απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα, τόσο τελωνειακών υπαλλήλων όσο και οικονομικών φορέων και λοιπών συναλλασσόμενων με τις τελωνειακές αρχές, όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων για τις οποίες διατυπώνονται συχνά ερωτήματα και διαπιστώνονται δυσχέρειες ή σύγχυση κατά τον τελωνισμό τους.

Οι κατηγορίες φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτει ο παρόν Οδηγός είναι ειδικότερα αυτές που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο 30 του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. (δασμολογικές κλάσεις 3001 έως 3006).

Επισημαίνεται επιπλέον ότι, ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί αποκλειστικά για σκοπούς παροχής πληροφόρησης και διευκρινίσεων όσον αφορά τη δασμολογική κατάταξη των προαναφερόμενων φαρμακευτικών προϊόντων, και δεν καλύπτει θέματα εκτός του νομικού πλαισίου του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε., όπως είναι π.χ. Οδηγίες της Ε.Ε., εθνικές διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. ή του Ε.Ο.Φ., κλπ.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή ότι ο παρόν Οδηγός έχει συνταχθεί μόνο για σκοπούς πληροφόρησης και διευκόλυνσης κατά τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων, και δεν συνιστά νομικό κείμενο. Όπως είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη των φαρμακευτικών προϊόντων, όπως και όλων άλλωστε των εμπορευμάτων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. και τα συναφή με αυτό κείμενα της ενωσιακής νομοθεσίας.

Ο κοινοποιούμενος Οδηγός έχει αναρτηθεί και μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., www.aade.gr.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!