Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1088537 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1084787ΕΞ2018/4.6.2018 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα 
Πληροφορίες: Α.Γιάννακα 
Τηλέφωνο:210 -6987772
Fax: 210-6987506 
E-Mail: ipr@otenet.gr 
Url: www.aade.gr

ΑΔΑ: 66ΜΞ46ΜΠ3Ζ-1ΒΞ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11/6/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1088537 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ Δ 1084787ΕΞ2018/4.6.2018 Απόφασης Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Σε συνέχεια του άρθρου 1 της αριθμ. 7001/9/37-νγ'(ΦΕΚ 1366/Β/20.4.2018) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Προσωρινή είσοδος-έξοδος ατόμων από τους λιμένες Καλύμνου, Πέτρας Λέσβου, Καρλοβασίου Σάμου και από τους αερολιμένες Χίου και Καρπάθου» η οποία ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2018, σας κοινοποιούμε σχετική Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Ιδρυση του Καταστήματος Αφορολογήτων Ειδών στο Λιμένα Καρλοβασίου Σάμου» για την ίδια χρονική περίοδο, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 2049/B/2018 (ΑΔΑ:Ψ6ΡΙ46ΜΠ3Ζ-356) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!