Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΔΔΘΕΚΑ Δ 1088367 ΕΞ 2018 Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1067497 Εξ2018/2.5.2018 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ 
ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Χ.Ρουβάκη
Τηλέφωνο:210 -6987514
Fax:210-6987506
E-Mail:ipr@otenet.gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΨΑΥ246ΜΠ3Ζ-ΣΜΘ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 11/06/2018

Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Δ 1088367 ΕΞ 2018

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Κοινοποίηση της αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1067497 Εξ2018/2.5.2018 Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών

Σας κοινοποιούμε την αρίθμ. ΔΔΘΕΚΑ 1067497 ΕΞ2018/2.5.2018 Απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα «Μετεγκατάσταση του Καταστήματος Αφορολογήτων & Αδασμολογήτων Ειδών στον Λιμένα Κέρκυρας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1845/B/2018 (ΑΔΑ: 6ΙΓΗ46ΜΠ3Ζ-4ΕΨ) για ενημέρωσή σας και περαιτέρω ενέργειες.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!