Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ετοιμότητα για επενδύσεις σε έργα καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη

«Ετοιμότητα για επενδύσεις σε έργα καινοτομίας στη νοτιοανατολική Ευρώπη» - Σεμινάριο που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 και 5 Ιουλίου 2018, στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας

6/6/2018

Το σεμινάριο θα εξετάσει τους κατάλληλους μηχανισμούς στήριξης που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την αύξηση των καινοτόμων έργων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνδέοντας ταυτόχρονα τη μακροοικονομική προοπτική των κυβερνήσεων των υπευθύνων χάραξης πολιτικής με τις πρακτικές γνώσεις  και πληροφορίες των μεταρρυθμιστών και των δημιουργών.

Κύριοι στόχοι του σεμινάριο είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών με στόχο την υποστήριξη της ετοιμότητας για επενδύσεις όσον αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση και την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τα δυτικά Βαλκάνια, καθώς και η κατανόηση των απαιτήσεων για την ανάπτυξη αξιόπιστων έργων. 

Επίσης, στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν πολιτικές πρωτοβουλίες, διαδικασίες εφαρμογής, μέσα και δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων καθώς επίσης πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων από όλη την περιφέρεια και πέρα από αυτήν.Τα συμπεράσματα αυτής της εκδήλωσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις και να συμβάλουν σε υπάρχοντα και νέα προσαρμοσμένα μέσα που θα μπορέσουν να προσφέρουν ευρύτερη στήριξη στις καινοτόμες επιχειρήσεις  της περιοχής.Η επιλογή της πόλης του Ζάγκρεμπ, να φιλοξενήσει αυτό το σεμινάριο, έγινε με σκοπό να προβάλλει στη νοτιοανατολική Ευρώπη το οικοσύστημα καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας που έχει αναπτύξει. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγικής του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ, η οποία αποτελεί την παλαιότερη και μεγαλύτερη σχολή σε αυτόν τον τομέα στην Κροατία.Η εκδήλωση χρηματοδοτείται και διοργανώνεται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγικής του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ και τον Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την Καινοτομία και τις Επενδύσεις της Κροατίας (HAMAG-BICRO).

Στο σεμινάριο προβλέπεται να συγκεντρωθεί πλήθος επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της καινοτομίας, τους φορείς λήψης αποφάσεων που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και την επέκταση των νεοφυών επιχειρήσεων καθώς και τους περιφερειακούς φορείς από τα κράτη-μέλη της ΕΕ και τις γειτονικές χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης.Στην εκδήλωση είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν φορείς χάραξης πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία, ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι, γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας, εμπορικά επιμελητήρια, επιχειρηματίες και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων και ιδιώτες επενδυτές - business angels – νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups).Για συμμετοχή πρέπει να υποβληθεί δήλωση ένδειξης ενδιαφέροντος μέχρι την Τετάρτη 8/6/2018.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!