Φ.Η.Μ.

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ Υποβολή παραστατικών μεταβίβασης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

www.aade.gr 

Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11  (Τελευταία Ενημέρωση: 3/4/2017 2:42 μμ)

1. Είμαι αγοραστής ΦΗΜ και υπέβαλα το έντυπο Δ11 βάζοντας στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Ε Αγοραστή» τον Α.Φ.Μ. του πωλητή-προμηθευτή της ΦΗΜ. Είναι λάθος η υποβολή και πώς ακυρώνω τη λανθασμένη υποβολή;  

Δεν έπρεπε να υποβάλετε καθόλου το έντυπο Δ11, διότι αφορά μόνο τους πωλητές -dealer Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) και εκπληρώνει την υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις της ΠΟΛ 1068/2015 να στέλνουν αντίτυπο του παραστατικού μεταβίβασης στη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή - χρήστη.  

Δεδομένου ότι ως χρήστης δεν έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τη λανθασμένη υποβολή, θα πρέπει εσείς ως χρήστης - αγοραστής να ενημερώσετε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση για τη λάθος υποβολή τη Δ.Ο.Υ. σας, υποβάλλοντας υπεύθυνη δήλωση και προσκομίζοντας το πρωτότυπο αντίγραφο του παραστατικού μαζί με μια φωτοτυπία του, προκειμένου η Δ.Ο.Υ. σας, μετά από σχετικό έλεγχο, να ενημερώσει τη Δ.Ο.Υ. του λανθασμένου Α.Φ.Μ. ώστε αυτή να διαγράψει τη λανθασμένη καταχώριση.  

Η αντίστοιχη υποχρέωση του αγοραστή-χρήστη ΦΗΜ να δηλώσει την αγορά-χρήση, εξακολουθεί να εκπληρώνεται εμπρόθεσμα μέσω TAXISnet, με τη χρήση του εντύπου Δ13 και Δ14 και εκπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ. με τη χρήση του εντύπου Β2.  

2.  Είμαι πωλητής - dealer ΦΗΜ και υπέβαλα το έντυπο Δ11 βάζοντας στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Αγοραστή» λάθος Α.Φ.Μ. Πώς διορθώνεται η λανθασμένη υποβολή;  

Αν το λάθος αφορά εσφαλμένο Α.Φ.Μ. στο πεδίο «Α.Φ.Μ. Αγοραστή», δεδομένου ότι ως χρήστης - πωλητής δεν έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τη λανθασμένη υποβολή, θα πρέπει εσείς ως χρήστης να ενημερώσετε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση για τη λάθος υποβολή τη Δ.Ο.Υ. σας, υποβάλοντας υπεύθυνη δήλωση και προσκομίζοντας το πρωτότυπο αντίγραφο του παραστατικού μαζί με μια φωτοτυπία του, προκειμένου η Δ.Ο.Υ. σας, μετά από σχετικό έλεγχο, να ενημερώσει τη Δ.Ο.Υ. του λανθασμένου Α.Φ.Μ. ώστε αυτή να διαγράψει τη λανθασμένη καταχώριση.  

Η σωστή υποβολή δηλώνεται με επόμενη υποβολή  

  • στο TAXISnet (Δ11) αν είναι εμπρόθεσμη (10 μέρες από την ημ/νία πώλησης) ή  
  • στη Δ.Ο.Υ. αν είναι εκπρόθεσμη. 

3. Είμαι πωλητής - dealer ΦΗΜ και υπέβαλα το έντυπο Δ11 με λανθασμένη ένδειξη σε κάποιο πεδία (π.χ. στα στοιχεία του παραστατικού ή της ΦΗΜ). Πώς διορθώνεται η λανθασμένη υποβολή;  

Αν το λάθος αφορά τα επιμέρους στοιχεία του παραστατικού ή της ΦΗΜ, δεδομένου ότι ως χρήστης-πωλητής δεν έχετε τη δυνατότητα να διαγράψετε τη λανθασμένη υποβολή, θα πρέπει εσείς ως χρήστης να ενημερώσετε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση για τη λάθος υποβολή τη Δ.Ο.Υ. σας, υποβάλοντας υπεύθυνη δήλωση και προσκομίζοντας το πρωτότυπο αντίγραφο του παραστατικού μαζί με μια φωτοτυπία του, προκειμένου η Δ.Ο.Υ. σας, μετά από σχετικό έλεγχο, να ενημερώσει τη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή ώστε αυτή να διαγράψει τη λανθασμένη καταχώριση.  

Η σωστή υποβολή δηλώνεται με επόμενη υποβολή  

  • στο TAXISnet (Δ11) αν είναι εμπρόθεσμη (10 μέρες από την ημ/νία πώλησης) ή  
  • στη Δ.Ο.Υ. αν είναι εκπρόθεσμη. 

4. Είμαι πωλητής-dealer ΦΗΜ και υπέβαλα το έντυπο Δ11. Πρέπει να στείλω το παραστατικό και στη Δ.Ο.Υ.;  

Ως πωλητής-dealer όταν υποβάλλετε το έντυπο Δ11 μέσω TAXISnet, δεν αποστέλλετε και τα παραστατικά στη Δ.Ο.Υ. σας και το επιπλέον αντίτυπο το διαφυλάσσετε μαζί με το στέλεχος.  

5.Ως πωλητής-dealer ΦΗΜ μπορώ να υποβάλλω την υποχρέωση του εντύπου Δ11 παράλληλα και στο TAXISnet και στη Δ.Ο.Υ.;  

Μέχρι 31/5/2012 η υποβολή μέσω TAXISnet ήταν προαιρετική και θα πρέπει να είχε γίνει με έναν από τους δύο τρόπους (ή μέσω Taxisnet ή στη Δ.Ο.Υ.), όχι και με τους δύο τρόπους.  

Από 1/6/2012 η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά μέσω TAXISnet (ΠΟΛ. 1270/28-12-2011).  

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!