Υπουργείο Εργασίας

Εγκ. 616466/2018 Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ 
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.ΖΑΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Αγ. Κωνσταντίνου 5
TK : 10431 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5274313
FAX: 210 5224147
email: tm.nom.paroxon@efka.gov.gr

ΑΔΑ: ΩΗ7Θ465ΧΠΙ-6Δ3

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αθήνα 11/5/2018 

Αρ. Πρωτ: 616466

ΠΡΟΣ:ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α'

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. ΕΟΠΥΥ
ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ 12 
​15123 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. ΗΔΙΚΑ Α.Ε ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 
10551 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την Εγκύκλιο 20/2018 »

Με το άρθρο 23 του ν. 4529/2018 καθορίζονται με ενιαίους κανόνες οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη σε είδος στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, συνταξιούχους και στα μέλη της οικογενείας τους που υπάγονται στον ΕΦΚΑ.

Από τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται η χορήγηση υγειονομικής περίθαλψης με κριτήριο μόνο τον χρόνο ασφάλισης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους.

Η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας βάσει ειδικών ή καταστατικών διατάξεων από την ημερομηνία ορκωμοσίας η την ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση ή πρόσληψης ή απασχόλησης, όπου προβλέπεται, διατηρείται.

Οι σχετικές διατάξεις που προβλέπουν τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας λόγω συνεχιζόμενης θεραπείας εξακολουθούν να ισχύουν.

Ο ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΑΝΑΠ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!