Οικονομικές Ειδήσεις

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις ΑΑΔΕ Φορολογική και τελωνειακή ακαδημία

ΑΑΔΕ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (Τελευταία Ενημέρωση: 25/9/2020 2:34 μμ​​)

 

1. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τα επιμορφωτικά προγράμματα που είναι προγραμματισμένα να διεξαχθούν από την Α.Α.Δ.Ε.; 

Η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας διοργανώνει προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. ανά μήνα. Πληκτρολογώντας: http://www.aade.gr/menoy/aade/ekpaideyse/dieythynsephorologikes-teloneiakes-akademias/programmata-ekpaideyses, εισέρχεστε στην καρτέλα «Προγράμματα Εκπαίδευσης» όπου αναρτώνται οι τίτλοι των προγραμμάτων, μετά των ωρολογίων και των προσκλήσεών τους, για τον τρέχοντα μήνα. Επίσης, τηρείται ιστορικότητα σχετικά με τα προγράμματα που διεξήχθησαν τους προηγούμενους μήνες. 

2. Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή σε πρόγραμμα; 

Η αποστολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα γίνεται δια μέσου των Υπηρεσιών σας κατόπιν πρόσκλησης και σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις αυτής. Για να βρείτε την πρόσκληση του προγράμματος, πληκτρολογείτε http://www.aade.gr/menoy/aade/ekpaideyse/dieythynse-phorologikes-teloneiakesakademias/programmata-ekpaideyses και κλικάρετε πάνω στο λεκτικό «Πρόσκληση», κάτω από τον τίτλο του προγράμματος. 

3. Πώς θα μάθω αν έχω επιλεγεί σε πρόγραμμα; 

Επιλεγμένος σε πρόγραμμα είστε μόνο στην περίπτωση που συγκαταλέγεστε στην κατάσταση συμμετεχόντων που επισυνάπτεται στο έγγραφο της Ακαδημίας περί επιλογής υπαλλήλων για συμμετοχή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, για το οποίο λαμβάνετε γνώση δια μέσου των Υπηρεσιών σας. 

4. Πώς θα μάθω το ωρολόγιο του προγράμματος; 

Πληκτρολογώντας http://www.aade.gr/menoy/aade/ekpaideyse/dieythynsephorologikes-teloneiakes-akademias/programmata-ekpaideyses και κλικάροντας πάνω στο λεκτικό «Ωρολόγιο πρόγραμμα», κάτω από τον τίτλο του προγράμματος. 

5. Πώς θα βρω το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος; 

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος αναρτάται στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας (https://elearning.aade.gr) :

  • Για την είσοδο στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης χρησιμοποιούνται τα διαπιστευτήρια του taxisnet
  • Το υλικό του προγράμματος βρίσκεται στο αντίστοιχο μάθημα στη διαδρομή: Πλοήγηση -> Μαθήματα -> Υποστηρικτικό Υλικό Δια Ζώσης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, και είναι διαθέσιμο στους υπαλλήλους που επιλέχθηκαν να το παρακολουθήσουν μέχρι και μια εβδομάδα μετά τη λήξη του προγράμματος.
  • Το υλικό του προγράμματος, μετά την πάροδο 7 ημερών από την λήξη του, θα αναρτάται στην ενότητα Βιβλιοθήκη του Συστήματος Ηλεκτρονικής Εκπαίδευσης της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.
  • Πρόσβαση σε αυτό έχουν οι υπάλληλοι που το παρακολούθησαν, ακολουθώντας τη διαδρομή: Πλοήγηση -> Μαθήματα -> Βιβλιοθήκη -> Υλικό Εφοριακών / Υλικό Τελωνειακών και επιλέγοντας τη θεματική ενότητα που αφορά το πρόγραμμα και ακολούθως τον τίτλο του προγράμματος
  • Σε κάθε θεματική ενότητα της Βιβλιοθήκης έχει δημιουργηθεί μάθημα με τίτλο που συνοδεύεται από τη λέξη (Γενικά), στο οποίο έχουν πρόσβαση οι υπάλληλοι που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον ένα από τα μαθήματα της θεματικής ενότητας στην οποία βρίσκεται αυτό. 

6. Θα καλυφθούν οι δαπάνες μετακινήσεων, εξόδων διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης κατά τη συμμετοχή μου (είτε ως εκπαιδευόμενος είτε ως εκπαιδευτής) σε πρόγραμμα που διεξάγει η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία ;

Από 01/01/2018, η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα χωρίς τη συμμετοχή άλλου φορέα στις δαπάνες (π.χ. Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ως εκ τούτου δεν έχει αρμοδιότητα να καλύπτει δαπάνες μετακίνησης, εξόδων διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης για τους εκπαιδευόμενους / εκπαιδευτές που συμμετέχουν στα προγράμματα που διοργανώνει. 

Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τον Τ.Π. της Α.Α.Δ.Ε. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τα οριζόμενα των διατάξεων του Ν. 4336/2015, περί κάλυψης δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, από την εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ. 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 (ΑΔΑ: ΩΨΘΩΗ-ΓΑ2) και θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», καθώς επίσης από τα οριζόμενα στο αριθ. πρωτ. Δ.Π.Δ.Α. Α.Α.Δ.Ε. Α 1150779 ΕΞ2018/1110-2018 έγγραφο της Γ.Δ.Ο.Υ., το οποίο αναφέρεται στις οδηγίες για τη χρηστή οικονομική διαχείριση των δαπανών των μετακινήσεων. 

7. Μπορώ να λάβω βεβαίωση ότι συμμετείχα σε πρόγραμμα της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας, προκειμένου να την υποβάλω για να μου καταβληθούν οι νόμιμες δαπάνες μετακινούμενων υπαλλήλων;

Ναι, η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας χορηγεί την εν λόγω βεβαίωση, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την καταβολή των νομίμων δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του προγράμματος. Η βεβαίωση χορηγείται συγκεντρωτικά για όλους τους υπαλλήλους που παρακολούθησαν το πρόγραμμα και αποστέλλεται στη δηλωθείσα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Κ.Υ.) – Livelink διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπηρεσιών που υπηρετούν.

8.Ενημερώνεται η ατομική μου καρτέλα στο Μοριακό σύστημα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε. με τα προγράμματα της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας που έχω παρακολουθήσει;  

Ναι, η Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία αποστέλλει άμεσα τα ονόματα των υπαλλήλων που συμμετείχαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς εκπαιδευτικά της προγράμματα, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να ενημερωθεί στο Μοριακό σύστημα η καρτέλα «Σεμινάρια» του εκάστοτε υπαλλήλου.

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!