Φορολογική αρθρογραφία

Οι αλλαγές επί των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, Ν) του φορολογικού έτους 2017

Οι αλλαγές επί των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, Ν) του φορολογικού έτους 2017

Του Γιάννη Σταματόπουλου,
Φορολογικού Συμβούλου – Επιστημονικού Υπεύθυνου Forin.gr
Διδάκτορα του Πανεπιστημίου Πειραιώς
MBA, Λογιστικής & Χρημ/κής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Στα επιμέρους άρθρα που ακολουθούν παρουσιάζουμε συνοπτικά τις μεταβολές που επήλθαν στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2017 σε σύγκριση με τα έντυπα που χρησιμοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Παρατίθενται ακολούθως οι σύνδεσμοι (links) προς τα άρθρα αυτά:

Σημείωση: Τα άρθρα με τις αλλαγές επί των εντύπων είναι αποκλειστικά διαθέσιμα στους συνδρομητές του Forin.gr (Plus, Premium).

Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε άμεσα να αποκτήσετε μία περιεκτική εικόνα των μεταβολών που επήλθαν σε κωδικούς και πεδία όλων των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος και να προετοιμαστείτε υπεύθυνα για την υποβολή τους.

Υπενθυμίζουμε ότι αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων ανά κωδικό μπορείτε να βρείτε στην ειδική ενότητα «Φορολογικές Δηλώσεις» του Forin.gr. Η ενότητα αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Forin.gr Premium.

Οι οδηγίες που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή προκύπτουν βάσει της νομοθεσίας, των υπουργικών αποφάσεων ή των εγκυκλίων διαταγών της Α.Α.Δ.Ε. και παρουσιάζονται, έπειτα από επεξεργασία και επικαιροποίηση από τους συντελεστές του Forin.gr, σε μία πρωτοποριακή ηλεκτρονική εφαρμογή, ιδιαίτερα απλή στη χρήση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!