Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων για τον Ιανουάριο του 2018

ΑΑΔΕ: Έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων για τον Ιανουάριο του 2018

Δημοσιεύτηκε από την Α.Α.Δ.Ε. η έκθεση για την εξέλιξη και διακύμανση των φορολογικών εσόδων για τον Ιανουάριο του 2018.

Μεταξύ άλλων, στην έκθεση, αναλύεται η πορεία των φορολογικών εσόδων, με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για τον Ιανουάριο του 2018 και συγκρίνονται τα έσοδα του Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους με τα αντίστοιχα του προηγούμενου έτους και αιτιολογούνται αποκλίσεις σε σημαντικές κατηγορίες εσόδων. 

Η ανάλυση ακολουθεί τη δομή και τους κωδικούς αριθμούς εσόδων (ΚΑΕ) του Κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ σημειώνεται ότι τα στοιχεία αφορούν σε έσοδα προ επιστροφών φόρου, όπως λαμβάνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Διαβάστε, στο σύνολό της, την ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ & ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, Ιανουάριος 2018.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!