Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ Τ01/652/34/2018 Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
​ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑKAΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103666320 
FAX: 2105228747 Τ01/652/34 

ΑΔΑ: 6ΚΛΗ465ΧΠΙ-ΛΞΧ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ 10/4/2018 

Τ01/652/34

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο 
Των Υπηρεσιών Πληρωμών Συντάξεων. 
2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ 

Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού 
11745 ΑΘΗΝΑ 
3. ΕΤΕΑΕΠ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Φιλελλήνων 13- 15 10557 ΑΘΗΝΑ 
ΠΡΟΣ 
1.ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΕΦΚA 

ΘΕΜΑ : Χορήγηση επιδομάτων από ΕΤΕΑΕΠ βάσει του άρθρου 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16. 

ΣΧΕΤ : Το 84395/30-3-2018 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ. 

Σας κοινοποιούμε προς γνώση και εφαρμογή το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με το οποίο, από την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/16 (13-5-2016), το πρώην ΕΤΕΑ και από 1/1/2017 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 96 παρ. 5 του Ν. 4387/16 και παύει να χορηγεί λοιπές παροχές πλήν της επικουρικής σύνταξης, όπως έξοδα κηδείας, επιδόματα απολύτου αναπηρίας και προσαύξηση σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου- τέκνων).  

Αιτήσεις για χορήγηση εξόδων κηδείας ή επιδομάτων απολύτου αναπηρίας που έχουν υποβληθεί μέχρι και την 12/5/2016 κρίνονται με βάση το προϊσχύον νομικό πλαίσιο(καταστατικές , γενικές ή ειδικές διατάξεις , ενώ η προσαύξηση της σύνταξης λόγω οικογενειακών επιδομάτων παύει να χορηγείται σε όσους η σύνταξή τους υπολογίζεται με τον νέο τρόπο του άρθρου 42 του Ν. 4052/12, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από την παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4387/16. 

Επομένως, αιτήσεις στο τ. ΕΤΕΑΜ για χορήγηση του επιδόματος απολύτου αναπηρίας από 13/5/2016 και μετά καθώς και περιπτώσεις κατά τις οποίες η έναρξη καταβολής του επιδόματος ανατρέχει μετά την 13/5/2016, θα απορρίπτονται σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Συν: To 84395/30-3-2018 έγγραφο ETEAΕΠ 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!