Υπουργείο Οικονομικών

ΑΑΔΕ Αποτελέσματα έργου έτους 2017 Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Τους στόχους της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων και της εδραίωσης σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ Φορολογικής Διοίκησης και πολιτών μέσω της απονομής φορολογικής δικαιοσύνης, εκπλήρωσε, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και το έτος 2017. 

Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο διάστημα, η Δ.Ε.Δ.: 

  • Εξέτασε έγκαιρα το 91,9% των ενδικοφανών προσφυγών, υπερβαίνοντας το ποσοστό- στόχο στο Βασικό Δείκτη Απόδοσης του 80,0% (k.p.i.) κατά 14,9%. 
  • Εξέδωσε 9.455 αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών, δηλαδή 40,7% περισσότερες από εκείνες του έτους 2016 (6.720 αποφάσεις). 
  • Τέλος, σχετικά με το στόχο της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων, το ποσοστό των αποφάσεων που εκδόθηκαν το 2017 και προσβλήθηκαν με δικαστική προσφυγή, λαμβάνοντας υπόψη τις δικαστικές προσφυγές που έχουν κοινοποιηθεί στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών μέχρι 28-02-2018 ανέρχεται σε 29,22%.   

Ειδικά για τον Ιανουάριο έτους 2018 

  • το ποσοστό των προσφυγών που εξετάστηκαν πριν από την κατά νόμο  καταληκτική ημερομηνία έφτασε το 96,9% 
  • το ποσοστό αποφάσεων της Υπηρεσίας μας που κάνουν δεκτή την  προσφυγή επί του συνόλου των ρητών αποφάσεων αυτής, φτάνει το 31,4%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!