Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1053/2018 Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ε' 
ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3375 885 
Fax:210 3375 354 
E-Mail:d.eleg5@mofadm.gr 
Url:www.aade.gr

 

ΑΔΑ: Ψ8ΛΡ46ΜΠ3Ζ-ΓΨ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα , 19 Μαρτίου 2018 

ΠΟΛ. 1053

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Διανομής

Θέμα: Παράταση ισχύος αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.4519/2018 (Α'25) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.» ορίζεται ότι οι άδειες διαμονής που έληξαν από 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι και 17 Ιανουαρίου 2018 και ήταν δυνατή η ανανέωσή τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4251/2014 (Α'80), καθώς και όσες λήγουν από 18 Ιανουαρίου 2018 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018, μπορούν να ανανεωθούν μέχρι την 30ή Ιουνίου 2018.

Για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία λήξης των ως άνω αδειών διαμονής μέχρι την ημερομηνία υποβολής αίτησης για την ανανέωση αυτών, θεωρούνται ως αυτοδικαίως παραταθείσες.

Η ισχύς των αδειών διαμονής που θα εκδοθούν αρχίζει την επομένη από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΠΗΣ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!