Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ Εγκ Τ01/652/15/2018 Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων - Τροποποίηση οδηγιών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΦΚΑ
Ενιαίος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ
​ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103666320
FAX: 2103666010 

ΑΔΑ: 6Ν3Π465ΧΠ1-500

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ 9/2/2018

Τ01/652/15

ΠΡΟΣ 1.ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ 
τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΦΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Από ένα αντίτυπο 
σε κάθε υπάλληλο Των Υπηρεσιών 
Απονομης Συντάξεων.
2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού 
11745 ΑΘΗΝΑ
3. ΕΤΕΑΕΠ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Φιλελλήνων 13-15 
10557 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ

ΣΧΕΤ : α) Το 14369/24-1-2018 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ. 
β) Το Τ01/652/124/24-8-2016 ΓΕ μας.

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση και εφαρμογή , το σχετικό έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, με το οποίο δίδονται οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης του τ. ΕΤΕΑΜ των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Με το παρόν έγγραφο, τροποποιούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το 106679/19-72016 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ , το οποίο σας κοινοποιήθηκε με το Τ01/652/124/24-8-2016 ΓΕ της υπηρεσίας μας.

Κατόπιν τούτου, τα σχετικά αιτήματα των συνταξιούχων του τ. ΕΤΕΑΜ, θα διεκπεραιωνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος, τυχόν δε αποφάσεις προσαύξησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες, θα πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος.

Συν : To 14369/24-1-2018 έγγραφο ΕΤΕΑΕΠ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!