Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Έλεγχος, χρόνοι παράδοσης στοιχείων, εκθέσεις ελέγχου και βάρος απόδειξης

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer σχετικά με τον έλεγχο, τους χρόνους παράδοσης στοιχείων, τις εκθέσεις ελέγχου και το βάρος της απόδειξης της παράβασης. Αποκλειστικά για συνδρομητές του Forin.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ