Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Έλεγχος, χρόνοι παράδοσης στοιχείων, εκθέσεις ελέγχου και βάρος απόδειξης

Νέο άρθρο σχετικά με τον έλεγχο, τους χρόνους παράδοσης στοιχείων, τις εκθέσεις ελέγχου και το βάρος της απόδειξης της παράβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ