Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Έλεγχος, χρόνοι παράδοσης στοιχείων, εκθέσεις ελέγχου και βάρος απόδειξης

Forin.gr Observer: Έλεγχος, χρόνοι παράδοσης στοιχείων, εκθέσεις ελέγχου και βάρος απόδειξης

Νέο άρθρο σχετικά με τον έλεγχο, τους χρόνους παράδοσης στοιχείων, τις εκθέσεις ελέγχου και το βάρος της απόδειξης της παράβασης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ