Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Χρόνος έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών

Νέο άρθρο στη στήλη του Forin.gr "Observer" για το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών. Αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Forin.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ