Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.

ΕΛ.ΣΤΑΤ.: Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat.

Το κτήριο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ( ΕΛΣΤΑΤ ). ΑΠΕ/ΜΠΕ/ΑΠΕ/ΜΠΕ/Παντελής Σαίτας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 16 Ιανουαρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (INTRASTAT)

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει ότι τα στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για τις δηλώσεις Intrastat (Κανονισμός ΕΕ 638/2004, άρθρα 7 και 10), ως ακολούθως:

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΑΦΙΞΕΙΣ 150.000 €

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 90.000 €

Επισημαίνεται ότι υποβάλλεται δήλωση Intrastat για ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών εφόσον κατά το προηγούμενο έτος οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών υπερέβησαν το στατιστικό κατώφλι του τρέχοντος έτους αναφοράς ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών υπερβούν το κατώφλι κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ