Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Μητρώο

ΠΟΛ. 1133/8-6-1999 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ)

ΥΠΟΙΚ 1056487/1486/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/8.6.1999 Υποχρέωση υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ)

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα και ύστερα από την υπ` αριθ. 1036171/579/48/0014/ΠΟΛ.1087/5.4.1999 ΑΥΟ, με την οποία προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) για το έτος 1999, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Οι εκμεταλλευτές ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ) που δεν έχουν υποβάλει δήλωση έναρξης εργασιών στη ΔΟΥ, όπως είχαν υποχρέωση, υποχρεούνται να υποβάλουν την εν λόγω δήλωση μέχρι 15.12.1999, ημερομηνία καταβολής σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΑΥΟ της δεύτερης δόσης ΦΠΑ.

2. Κατά την υποβολή της κατά τα ανωτέρω δήλωσης έναρξης εργασιών και στα πλαίσια αναγνώρισης της δυσκολίας έγκαιρης ενημέρωσης των εκμεταλλευτών ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΧΙ), δεν θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 4 του Ν.2523/1997) πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.

3. Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις νέων εκμεταλλευτών αυτοκινήτων ΕΔΧ (ΤΑΧΙ), η δήλωση έναρξης θα υποβάλλεται κατά την έναρξη εκμετάλλευσης του αυτοκινήτου και το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της πρώτης από την έναρξη της εκμετάλλευσης δόσης ΦΠΑ.

4. Κάθε σχετική διαταγή μας, που αντιμετώπιζε διαφορετικά το ανωτέρω θέμα, καταργείται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!