Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

Τ01/652/2/2018 Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Ενιαίος Φορέας 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

 

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑKAΔΗΜΙΑΣ 22 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2103666320 

FAX: 2103666010  

 

ΑΘΗΝΑ 11 / 01 / 2018

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 

Τ01/652/2

ΠΡΟΣ  

1.ΟΛΑ ΤΑ ΥΠΟΚ/ΤΑ 
τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

2. ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚA  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο Των Υπηρεσιών Απονομης Συντάξεων. 
2. ΗΔΙΚΑ ΑΕ Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΘΝ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Λαγουμιτζή 40 και Λεωφ. Συγγρού 11745 ΑΘΗΝΑ 

3. ΕΤΕΑΕΠ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Φιλελλήνων 1315 10557 ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΜΑ : Οδηγίες σχετικά με αιτήσεις απονομής επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου  συνταξιούχου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 96 του Ν. 4387/16.

ΣΧΕΤ : Το Τ01/652/1/8-1-2018 Γ.Ε. μας. 

Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου μας, με το οποίο σας διαβιβάσαμε τις οδηγίες του ΕΤΕΑΕΠ σχετικά με τον χειρισμό αιτημάτων μεταβίβασης επικουρικής σύνταξης λόγω θανάτου μετά την 12/5/2016, σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών που απαιτούνται για την τροποποίηση της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής , τα εν λόγω αιτήματα θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ -ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

 

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ