Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1221/2017 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 79 Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' - Β'
Β.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ Γ'
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο:210 3635007 
Fax:210 3635077 
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: Ψ9Υ146ΜΠ3Ζ-Τ03

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2017 

ΠΟΛ. 1221

ΠΡΟΣ Ως Πίνακας Διανομής

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 79 Ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017)»

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή - εφόσον συντρέχει περίπτωση - τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 4509/2017 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201/Α/22.12.2017 με έναρξη ισχύος αυτής από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΥΘ. ΣΑΪΤΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!