Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες. Υπόχρεοι. Τρόπος και χρόνος απόδοσης. Τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων. Κυρώσεις.

Forin.gr Observer: Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες. Υπόχρεοι. Τρόπος και χρόνος απόδοσης. Τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων. Κυρώσεις.

Νέο άρθρο στη στήλη του Forin.gr "Observer" σχετικά με το περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ