ΕΛΤΕ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1584/2017 Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων

Αθήνα, 06.09.2017 

Αριθμ. Πρωτ.: 1584 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1584/2017

ΘΕΜΑ : Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων

ΕΡΩΤΗΜΑ

Ατομική επιχείρηση με απλογραφικό λογιστικό σύστημα για την χρήση 2016 έχει κέρδη και συνεπώς προκύπτει φόρος εισοδήματος ποσό Α.

Η επιχείρηση έχει και παρακρατούμενους και προκαταβλητέους φόρους ποσό Β.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων στην περιγραφή φόροι εισοδήματος απεικονίζω το φόρο εισοδήματος δηλαδή το ποσό Α ή την διαφορά Α-Β;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων παρουσιάζεται μόνο το ποσό που αφορά το έξοδο για φόρο εισοδήματος, δηλαδή το ποσό Α.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!