Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020 Προσωρινά αποτελέσματα για τη Δράση "Διμερής και Πολυμερής Συνεργασία Ε&Τ Ελλάδας-Γερμανίας"

Προσωρινά αποτελέσματα για τη Δράση "Διμερής και Πολυμερής Συνεργασία Ε&Τ Ελλάδας-Γερμανίας"

16/10/2017

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και τεχνολογίας ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα που εξέδωσε η Μεικτή Επιτροπής Ελλάδας-Γερμανίας για την Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας–Γερμανίας», καθώς και τις αξιολογήσεις των προτάσεων, όπως έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Δράσης περιλαμβάνει 25 επιλέξιμα ερευνητικά έργα, με σύνολο δημόσιας δαπάνης 8.154.191,04 ευρώ.184 προτάσεις ερευνητικών έργων δεν εντάσσονται στη δράση διότι:

α) δεν κρίθηκαν επιλέξιμες κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο των δύο χωρών ή

β) δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία (άνω του 12) από την ελληνική πλευρά ή

γ) δεν επιλέχθηκαν στην βάση των διαδικασιών της Μεικτής Επιτροπής, καθώς δεν περιλαμβάνονται στον κοινό κατάλογο των επιλέξιμων έργων προς χρηματοδότηση και από τις δύο χώρες ή δεν επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση λόγω εξάντλησης διαθέσιμων πιστώσεων (συνολική δημόσια δαπάνη και περιφερειακή κατανομή δημόσιας δαπάνης ελληνικής πλευράς και διαθέσιμα κονδύλια γερμανικής πλευράς ανα Θεματικό τομέα)Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αναλυτική βαθμολογία (μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων - ΠΣΚΕ) μετά την έκδοση της Απόφασης Ένταξης/Απόρριψης. 

Τέλος, δύο (2) προτάσεις κρίθηκαν ως επιλαχούσες.Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 25 επιλέξιμων έργων θα πρέπει το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της Απόφασης, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!