Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Τροπολογία για τα χρηματικά έπαθλα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου "Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού." του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξαιρούνται τα χρηματικά έπαθλα που απονέμονται με το πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το ελληνικό Δημόσιο.

Αιτιολογική έκθεση

Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016

Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εξαίρεση των χρηματικών επάθλων που απονέμονται με το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 70 του ν. 4446/2016, από κατάσχεση, παρακράτηση ή συμψηφισμό με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. 

Σκοπός της τροποποίησης αυτής είναι η ενιαία αντιμετώπιση των ποσών αυτών από πλευράς του Δημοσίου, ώστε να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα το πρόγραμμα δημόσιων κληρώσεων και η φορολογική συμμόρφωση.

Προτεινόμενη Διάταξη

Άρθρο ...

Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016

Στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 (Α' 240), μετά το πρώτο εδάφιο αυτής προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής:

«Τα χρηματικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.»

Διαβάστε την τροπολογία στο σύνολό της εδώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!