Οικονομικές Ειδήσεις

Βουλή Κατατέθηκε σχέδιο νόμου για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε τέσσερα Κεφάλαια. 

Στο κεφάλαιο Α' ρυθμίζονται θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα.

Πιο αναλυτικά, στον ευαίσθητο κλάδο της παραγωγής και εμπορίας νωπών και ευαλλοίωτων τροφίμων, παρατηρούνται διαχρονικά σημαντικές καθυστερήσεις στην εξόφληση των τιμολογίων μεταξύ αφενός του παραγωγού ως επί το πλείστον δηλαδή αγροτών ή μικρών και μεσαίων μεταποιητών και αφετέρου χονδρεμπόρων, διανομέων ή αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, μια πρακτική που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τη φύση των συγκεκριμένων συναλλαγών.

Η διάθεση των νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή απαιτεί την ολοκλήρωση της στα μικρότερα δυνατά χρονικά περιθώρια λόγω της φύσης των προϊόντων και προϋποθέτει από τον καταναλωτή άμεση πληρωμή του τιμήματος.

Η αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση εξόφλησης του παραγωγού και των μικρών και μεσαίων μεταποιητών καταλήγει στην έμμεση χρηματοδότηση των χονδρεμπόρων και των αλυσίδων καταστημάτων λιανικής πώλησης, οι οποίοι επωφελούμενοι της αυξημένης διαπραγματευτικής τους δύναμης, χρησιμοποιούν τα παρακρατούμενα χρηματικά ποσά για την εύκολη χρηματοδότηση δικών τους δραστηριοτήτων.

Στο κεφάλαιο Β' ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης για το γάλα, ως συστατικό στα γαλακτοκομικά προϊόντα και για το κρέας. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση εθνικής νομοθέτησης για την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα διαβιβάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαβούλευση με τα κράτη μέλη η οποία ολοκληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2016 χωρίς κάποια παρατήρηση ή σχόλιο από άλλο κράτος μέλος ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνεπώς το Υπουργείο προχωρεί με την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου στη διαμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας για την υποχρεωτική επισήμανση προέλευσης για το γάλα, τόσο στις συσκευασίες γάλακτος, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα προσυσκευασμένα ή μη των άρθρων 80-84 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών συμπεριλαμβανομένων των ζυμωμένων γαλάτων όπως το ξυνόγαλα, κεφίρ, αριάνι, κουμίς, που αναφέρονται στο Παράρτημα II.

Στο κεφάλαιο Γ' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου, εισάγονται λοιπές ρυθμίσεις, που αφορούν θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το κεφάλαιο Δ' του προτεινόμενου σχεδίου νόμου περιλαμβάνει τις τελικές διατάξεις και συγκεκριμένα τις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, τα παραρτήματα, καθώς και την έναρξη ισχύος.

Διαβάστε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!