Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Πρόστιμα μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης ή λήψης παραστατικών πώλησης καθώς και διακίνησης αγαθών χωρίς παραστατικά

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer. Αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Forin.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ