Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομικών

ΔΕΑΦ 1069847 ΕΞ 2017 Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ 
Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄ 
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα 
Πληροφορίες : Ι. Τζίμα 
Τηλέφωνο : 210.3375315-6 
Fax : 210.3375001 

Αθήνα , 10 Μαίου 2017 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1069847 ΕΞ 2017 

Url : www . aade . gr  

ΠΡΟΣ : 
Δήμο Παιονίας 
Νομός Κιλκίς 
Δ/νση Διοικητικών 
και Οικονομικών 
Υπηρεσιών 
Μ. Αλεξάνδρου 75-77 
Τ.Κ. 61200 Πολύκαστρο 

ΚΟΙΝ: 
1) Γενική Δ/νση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης & 
Ανθρ. Δυναμικού 
Δ/νση Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Δ΄ 
Διαχείρισης Μητρώου Φορολογουμένων 
2) Δ.Ο.Υ. Κιλκίς 
3) Γραφείο κ. Υπουργού 
E-Mail : d 12.a@yo.syzefxis.gov.gr 

Θέμα: «Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων» 

Σχετ.: Το από 22.2.2017 έγγραφό σας. 

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1167/2.08.2011 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των φορολογούμενων που ασκούν επιτήδευμα ή ελεύθερο επάγγελμα, σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και νησιά όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄) για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας». 

2. Περαιτέρω, με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΠΟΛ.1034/7-3-2017 (ΦΕΚ 759Β΄) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ορίζεται ότι για την διαπίστωση των πληθυσμιακών εξαιρέσεων από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ή την επιβολή μειωμένου τέλους, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία επίσημη Απογραφή Μόνιμου Πληθυσμού της Χώρας, η οποία είναι αυτή της 9ης Μαΐου 2011, όπως κυρώθηκε με την υπ΄ αριθ. 11247/28-12-2012 απόφαση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ 3465 Β΄), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

3. Επίσης, με την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ.1149/20-6-2013 καθώς και με τα έγγραφά μας Δ12Α 1089202 ΕΞ 2012/11-6-2012 και Δ12Α 1146052 ΕΞ 2011/25-10-2011 έχει γίνει δεκτό ότι αν κάποιο χωριό δεν αποτελούσε, κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, από μόνο του κοινότητα και άνηκε διοικητικά σε άλλη κοινότητα ή σε κάποιο δήμο, λαμβάνεται υπόψη για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, ο πληθυσμός της κοινότητας (ή αντίστοιχα του δήμου) που υπαγόταν.

Συνεπώς, δεν εξετάζεται ο κάθε οικισμός χωριστά, αλλά η Κοινότητα που αυτοί συνιστούσαν όλοι μαζί πριν την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας». 

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η Φορολογική Διοίκηση δεν διαθέτει στοιχεία για την ορθή επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, τότε οι υπόχρεοι φορολογούμενοι, εφόσον διαπιστώσουν λάθος, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. αίτηση για νέα εκκαθάριση, έτσι ώστε να ελεγχθούν τα πραγματικά περιστατικά. 

5. Το παρόν κοινοποιείται στη Δ/νση Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών καθώς και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τις τυχόν ενέργειές τους. 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ  

Μ. ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!