Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Αποφάσεις - Εγκύκλιοι

ΠΟΛ. 1065/2017 Δυνατότητα χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Ε’ – Σχεδιασμού,
Ανάπτυξης Συστημάτων
Λογισμικού και Δημιουργίας
Προτύπων Ανάπτυξης
Ταχ. Δ/νση:Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ.Κώδικας:183 46 Μοσχάτο
Πληροφορίες:Δημήτρης Βαφειάδης
Τηλέφωνο:210 480 2726
Fax:210 480 2259
E-Mail:secrΕ_dhled@gsis.gr
Url:www.aade.gr


Μοσχάτο, .12/4/2017

Αριθ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1065

Προς: Τους Αποδέκτες Του Πίνακα Διανομής

Θέμα: «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και λαμβάνοντας υπόψη:

α. το αριθ. 6648/30-11-2016 (ΥΠΟ 1176112 ΕΙ 2016/7-12-2016 )αίτημα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για χρήση της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών,

β. το γεγονός ότι η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε κύριους τομείς της Εκκλησιαστικής Διοίκησης» της Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013, προτίθεται να παράσχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς πολίτες που αφορούν στην έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών (Άδεια Γάμου, Πιστοποιητικό Βάπτισης, Αντίγραφο Διαζευκτηρίου Θρησκευτικού Γάμου κ.λπ.) τα οποία αντιμετωπίζονται ως δημόσια έγγραφα και χρησιμοποιούνται για διοικητικούς σκοπούς,

γ. την ΠΟΛ. 1148/7-7-2015 «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών» (Α.Δ.Α. Ω1ΟΓΗ-19Ω) με την οποία ρυθμίστηκε η διαδικασία χορήγησης στους φορείς της Ελληνικής Διοίκησης της δυνατότητας χρήσης της Υπηρεσίας αυτής, για τη διευκόλυνση των πολιτών που προτίθενται να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαφόρων φορέων της Ελληνικής Διοίκησης,

χορηγεί και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, τη δυνατότητα χρήσης της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών, μέσω της οποίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφαλή τρόπο τα διαπιστευτήρια του TAXISnet (username, password), για την αυθεντικοποίηση χρηστών στα δικά της πληροφοριακά συστήματα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που προβλέπονται στην ΠΟΛ. 1148/7-7-2015.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!