Οικονομικές Ειδήσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020 Σεμινάριο ESPON: Αποκαλύπτοντας τις εδαφικές δυνατότητες και διαμορφώνοντας νέες πολιτικές - Συμβολή στη συζήτηση για την Πολιτική της Συνοχής μετά το 2020», Βαλέτα, 24 & 25 Μαΐου 2017

12/4/2017

Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας του προγράμματος ESPON (ESPON EGTC) καλεί τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τους εμπειρογνώμονες και την ακαδημαϊκή και επιστημονική κοινότητα να συναντηθούν και να συζητήσουν σχετικά με την  πορεία αλλά το μέλλον της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ στο επόμενο ανοικτό σεμινάριο που διοργανώνεται στη Βαλέτα στις 24 και 25 Μαΐου 2017, στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της διήμερης εκδήλωσης θα συζητηθεί και η ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της ανάπτυξης σε περιοχές με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, το οποίο αποτελεί ένα από τα θέματα προτεραιότητας της Μαλτέζικης Προεδρίας.

Το σεμινάριο απευθύνεται ειδικά στους φορείς χάραξης πολιτικής και στις αρχές του προγράμματος που:

ασχολούνται με το σχεδιασμό ή / και την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της εδαφικής συνεργασίας

αναπτύσσουν και εφαρμόζουν πολιτικές για τη στήριξη των περιοχών με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες

ασχολούνται ή / και ενδιαφέρονται για τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και την εξεύρεση νέων λύσεων χωρικής διακυβέρνησης για την προώθηση των λειτουργικών γεωγραφικών περιοχών και της εδαφικής συνεργασίας

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τη Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας ESPON 2020.

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλαμβάνει ομιλητές υψηλού προφίλ, πάνελ συζητήσεων και ενότητες διαδραστικών εργαστηρίων. Θα είστε σε θέση να ψηφίσετε στις πιο σημαντικές ερωτήσεις που θα τεθούν, οι οποίες θα δώσουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες σχετικά με βασικά ζητήματα μέσω ζωντανών δημοσκοπήσεων του κοινού.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στη συζήτηση  τόσο επί του περιεχομένου, όσο και στην πολιτική σημασία των τρεχουσών δραστηριοτήτων του ESPON. Θα οργανωθεί επίσης μια συνεδρία δικτύωσης για την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχετικά με τις δυνατότητες υποστήριξής τους από το ESPON.

Μια πιο λεπτομερή περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του ESPON.

Εγγραφή

Οι εγγραφές είναι ανοιχτές μέχρι την Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στις 15:00 (CET).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!