Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ 1054138 ΕΞ 2017 Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για το μήνα Απρίλιο 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε.Φ.Κ.
& Φ.Π.Α
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:'Αννα Πασιαλή
Τηλέφωνο:210-69 87 461
Fax:210-69 87 408
E-Mail:finexcis@2001.syzefxis.gov. gr
Url:www.aade.gr

ΑΔΑ: ΩΥΥΚΗ-36Α

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 07 Απριλίου 2017

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1054138 ΕΞ 2017

Θέμα: «Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για το μήνα Απρίλιο 2017»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες συναφείς διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει μετά την από 31/12/2011 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το ν.4047/2012.

2) Την αριθμ. 2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιο διαταγή της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου.

3) Την αριθμ. Α.Τ.Δ.Α1028204ΕΞ2017/23-02-2017 (ΦΕΚ822/Β'/12-03-2017) Απόφαση της ΑΑΔΕ «Καθορισμός :α)νυχτερινής απασχόλησης εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας υπαλλήλων στις Υπηρεσίες της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. και β) απογευματινής υπερωριακής εργασίας εργασίμων ημερών, νυχτερινής υπερωριακής εργασίας εργασίμων ημερών και νυχτερινής και ημερήσιας απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους των Τελωνείων, στις ΕΛΥΤ, τις Τελωνειακές Περιφέρειες, τις Δ/νσεις της Κ.Υ. της Γεν. Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., συμπεριλαμβανομένης της Δ/νσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού, για το Α' εξάμηνο 2017».

4) Την αριθμ πρωτ. ΓΔΤΕΦΚ 1039817ΕΞ2017/16-03-2017 Απόφαση της Γενικής Διευθύντριας Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. «Κατανομή ωρών της υπερωριακής εργασίας και ωρών νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, στις Υπηρεσίες της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., για το Α' εξάμηνο 2017.

5) Τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Συγκροτούμε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων στη Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για το μήνα Απρίλιο 2017. Η εργασία θα προσφέρεται τις εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου.

2) Στο συνεργείο θα συμμετέχουν οι παρακάτω υπάλληλοι:

1.Ακριτίδου Βικτωρία ΠΕ/Β
2.Ανδρούτσου Μαρία ΔΕ/Α
3.Βενιζέλου Ευδοκία ΠΕ/Α
4.Βιδάλης Νικόλαος ΠΕ/Α
5.Γεώργα Χριστίνα ΠΕ/Α
6.Γυφτοπούλου Μαρία ΠΕ/Α
7.Δεληγιαννάκη Δέσποινα ΠΕ/Β
8.Δημοπούλου Ολυμπία ΠΕ/Α
9.Ζορμπάνος Διονύσιος ΠΕ/Α
10.Θανάσας Γεώργιος ΤΕ/Β'
11.Θεοδωρακοπούλου Θεοδώρα ΠΕ/Γ
12.Κανελλοπούλου Ευφροσύνη ΠΕ/Α
13.Κερασιώτη Ευσταθία ΠΕ/Α
14.Κοράκης Κυριάκος ΤΕ/Β
15.Κουλούρης Σπυρίδων ΠΕ/Α
16.Κουνάβη Μαρία ΠΕ/Α
17.Μελανίτου Αικατερίνη ΠΕ/Α
18.Μιχαηλίδου Ευαγγελία ΠΕ/Α
19.Μπάλλα Βασιλική-ΜαρίαΤΕ/Β'
20.Μουζακίτου Αναστασία ΠΕ/Α
21.Μυρισίδου Αικατερίνη ΠΕ/Α
22.Νικόπουλος Σωκράτης ΠΕ/Α
23.Νταμπακάκη Χρυσούλα ΠΕ/Α
24.Παναγή Αικατερίνη ΠΕ/Γ'
25.Παπαδοπούλου Μελίνα ΠΕ/Β
26.Παπανικολάου Αναστασία ΠΕ/Γ'
27.Πασιαλή 'Αννα ΔΕ/Α'
28.Προγουλάκη Μαρία ΠΕ/Β
29.Τζώνη Ευγενία ΠΕ/Α

3) Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Δ/νσης Ε.Φ.Κ.& Φ.Π.Α. στο τέλος του μήνα θα παραδώσουν υπογεγραμμένη κατάσταση με τις ώρες υπερωριακής απασχόλησης κάθε υπαλλήλου.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ε.ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!