Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εργαστήριο για τα επιστημονικά/ τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες, 23-24 Μαΐου 2017 στη Θεσσαλονίκη

5/4/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει στις 23 και 24 Μαΐου 2017 εκδήλωση/ εργαστήριο με θέμα: «Εργαστήριο για τα επιστημονικά/ τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες σε οικοσυστήματα καινοτομίας – Προωθώντας τη μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομίας».Ο κύριος στόχος του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή καλών πρακτικών για την ανάπτυξη και τη διαχείριση των Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων (ΕΤΠ) και  των Θερμοκοιτίδων στο Δούναβη και τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου. Θα συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με τη βέλτιστη ιδιοκτησία και την επιχειρησιακή δομή των εν λόγω εγκαταστάσεων, καθώς και προσεγγίσεις όσον αφορά το κλαδικό ή τεχνολογικό προφίλ. Θα διευκολυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μέσα από την εξερεύνηση των μελετών περίπτωσης (case studies) από την περιφέρεια και πέραν αυτής. Επίσης, θα εξεταστεί ο ρόλος των ΕΤΠ και των εκκολαπτηρίων για την υποστήριξη των στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης.Στόχοι εργαστηρίου 

Οι στόχοι του εργαστηρίου είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των επαγγελματιών της περιφέρειας για επιτυχημένες πρακτικές ανάπτυξης και διαχείρισης επιστημονικών πάρκων και θερμοκοιτίδων και η διερεύνηση και κατανόηση του ρόλου που αυτές μπορούν να παίξουν στη δημιουργία αξίας και στην ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας.Το εργαστήριο έχει ως στόχο να διερευνήσει τα διάφορα μοντέλα για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση των ΕΤΠ και των θερμοκοιτίδων, καθώς και για τη διαχείρισή τους. Θα εξετάσει επίσης το ρόλο που διάφοροι φορείς, ιδιωτικοί και δημόσιοι (βιομηχανία,  ακαδημαϊκός χώρος, κυβέρνηση, επενδυτική κοινότητα, κλπ) μπορούν να παίξουν για τη δημιουργία μιας διαδικασίας που μπορεί να επιταχύνει την τοπική οικονομική ανάπτυξη και να οδηγήσει στην περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση των βέλτιστων πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των θεμάτων και εμποδίων που αφορούν το Δούναβη και την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου.

Αυτό το εργαστήριο αναμένεται να βοηθήσει στον εξορθολογισμό του συστήματος μεταφοράς και εμπορευματοποίησης της τεχνολογίας σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των υποψηφίων για ένταξη και των γειτονικών χωρών. Τα συμπεράσματα αυτής της συνάντησης αναμένεται επίσης να τροφοδοτήσουν ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, ιδίως σε σχέση με ό,τι αφορά τη Διαδικασία του Βερολίνου (Berlin process), καθώς και την ανάπτυξη και την περαιτέρω ενοποίηση των οικονομιών των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι τα αποτελέσματα αυτής της συνάντησης θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις της Συνόδου Κορυφής του Βερολίνου που θα λάβει χώρα στην Τεργέστη τον Ιούλιο του 2017.Τοποθεσία και συνδιοργανωτές

Η Θεσσαλονίκη έχει επιλεγεί να φιλοξενήσει το εν λόγω εργαστήριο ως παράδειγμα ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας για ολόκληρη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και των νέων Κρατών Μελών, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Βρίσκεται, επίσης, στο σταυροδρόμι των δύο Μακροπεριφερειών: την περιοχή του Δούναβη και την περιοχή Αδριατικής-Ιονίου. Η εκδήλωση υποστηρίζεται από:

  • την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με:

  • τη Διεθνή Ένωση Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων και Περιοχών Καινοτομίας (IASP)
  • το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης
  • τη Θερμοκοιτίδα i4G
  • το Επιστημονικό Πάρκο AREA (AREA Science Park)

Οι συμμετέχοντες

Η διημερίδα αναμένεται να συγκεντρώσει ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών της καινοτομίας και περιφερειακών φορέων από κράτη μέλη της ΕΕ, χώρες της διεύρυνσηW και τις γειτονικές χώρες που καλύπτονται από το Δούναβη και τη στρατηγική Αδριατικής-Ιονίου. Συμμετέχοντες που είναι πιθανό να περιληφθούν: φορείς χάραξης πολιτικής για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, διαχειριστές και υπεύθυνοι ανάπτυξης των ΕΤΠ και των θερμοκοιτίδων, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, επαγγελματίες μεταφοράς τεχνολογίας, καθώς και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων πρώιμου σταδίου υλοποίησης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων υπολογίζεται σε περίπου 100, ενώ ο αριθμός των ομιλητών θα κυμαίνεται μεταξύ 15 με 20.Υποβάλετε την αίτησή σας για συμμετοχή ΤΩΡΑ!!Η συμμετοχή στην ημερίδα προϋποθέτει πρόσκληση και αν σκοπεύετε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλετε πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!