Οικονομικές Ειδήσεις

Online σεμινάριο Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση Ερμηνεία κρίσιμων θεμάτων. Φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 και Ν

Η ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση Ερμηνεία κρίσιμων θεμάτων. Φορολογικές δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 και Ν​" στις 25 Απριλίου 2017.

Εισηγητές: 

Σταματόπουλος Δημήτριος  
τ. Γενικός  Διευθυντής  Φορολογίας Υπ. Οικονομικών. 
Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστήμιου
Συγγραφέας Φορολογικού Δικαίου


Σταματόπουλος Γιάννης
Φορολογικός σύμβουλος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πειραιώς
MBA, Πτυχιούχος Λογιστικής-Χρημ/κής 
του Οικ. Πανεπιστημίου Αθηνών


ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

 • Γενικές αρχές φορολογίας. Διαφορές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων. Χρηστικές επισημάνσεις
 • Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης 
 • Επιχειρηματική δραστηριότητα (εμπορικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, αγροτικές δραστηριότητες, παροχή υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα)
 • Δαπάνες επιχειρήσεων. Ποιες αναγνωρίζονται και ποιες όχι. Προϋποθέσεις.
 • Αποσβέσεις, επισφαλείς απαιτήσεις
 • Μισθοί, συντάξεις, αποζημιώσεις, παροχές σε είδος (αυτοκίνητα, δάνεια, μετοχές, κινητά τηλέφωνα κ.λπ.)
 • Μερίσματα, ενοίκια, τόκοι, δικαιώματα
 • Εισφορά αλληλεγγύης φυσικών προσώπων
 • Τεκμήρια απόκτησης και διαβίωσης, Ανάλωση κεφαλαίου, κάλυψη τεκμηρίων.
 • Υπόχρεοι παρακράτησης φόρου, φορολόγηση στην πηγή 
 • Προκαταβολή φόρου επιχειρηματικής δραστηριότητας
 • Συντελεστές φορολογίας, κλίμακες, συντελεστές παρακράτησης
 • Δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
 • Ενδοομιλικά μερίσματα και πληρωμές. Υποκεφαλαιοδότηση  
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές. Ανταλλαγή τίτλων 
 • Παρατηρήσεις - επισημάνσεις απαραίτητες για τη συμπλήρωση δηλώσεων και επιμέρους θέματα που προκύπτουν στην τεχνική απεικόνιση με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί και εμπλουτιστεί στο forin.gr

Ημερομηνία διεξαγωγής: 25 Απριλίου 2017

Ώρες διεξαγωγής: 17.00 - 21.00

Τρόπος διεξαγωγής: Online (διαδικτυακό) σεμινάριο

Ειδικές τιμές για τους συνδρομητές του Forin.gr.

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας ή να αγοράσετε την άδεια παρακολούθησης του συγκεκριμένου διαδικτυακού σεμιναρίου πατώντας εδώ.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα αποκτήσουν επιπλέον ΔΩΡΕΑΝ τις εφαρμογές του Forin.gr με τις νέες επικαιροποιημένες οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων Ε1,  Ε2, Ε3 και Ν για το φορολογικό έτος 2016.

Οι εφαρμογές αυτές έχουν δημιουργηθεί στη βάση των οδηγιών του Υπουργείου Οικονομικών και εμπλουτίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τους συντελεστές του Forin.gr προκειμένου να προετοιμάσουν άρτια τους συνδρομητές και αναγνώστες μας για τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ