ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ 2014-2020 Interreg Volunteer Youth - Πρόγραμμα Εθελοντισμού για νέους 18-30 ετών

2/3/2017

Το πρόγραμμα IVY προσφέρει τη δυνατότητα σε νέους Ευρωπαίους ηλικίας 18-30 ετών να εργαστούν ως εθελοντές σε διασυνοριακά ή διαπεριφερειακά προγράμματα και έργα. 

Η πρωτοβουλία έχει στόχο την ενεργό συμμετοχή νέων εθελοντών στην υποστήριξη, προώθηση και παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων των προγραμμάτων και των έργων, καθώς και τη γενικότερη προώθηση της συνεργασίας διασυνοριακά. Το πρόγραμμα IVY θα δώσει στους εθελοντές την ευκαιρία να γνωρίσουν τα προγράμματα και τα έργα του Interreg, να ενημερωθούν για τα πολλά οφέλη της συνεργασίας εντός των εσωτερικών συνόρων της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ενεργής συμμετοχής ως πολίτες.Οι εθελοντές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να εργαστούν ως: 

1. Συνεργάτες Έργων Interreg (Interreg Project Partners), οι οποίοι θα βοηθήσουν την υλοποίηση έργων του Interreg, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς ή δυσκολίες που θα πρέπει να επιλυθούν, όπως έργα αλληλεγγύης, έργα υγείας, έργα που βασίζονται στην κοινότητα, έργα που επικεντρώνονται στην κοινωνική διάσταση της συνεργασίας μέσω Interreg. Οι Συνεργάτες έργων Interreg θα εργσστούν στην περιοχή ενός δικαιούχου έργου Interreg.

2.Ρεπόρτερ του Interreg (Interreg Reporters), οι οποίοι θα βοηθήσουν στη διάδοση πληροφοριών, μέσω της προβολής επιτυχημένων έργων του Interreg. 

Οι Ρεπόρτερ του Interreg θα εργαστούν είτε στα γραφεία των Διαχειριστικών Αρχών του Interreg είτε / και στις Κοινές Γραμματείες του Interreg.Το πρόγραμμα IVY είναι πιλοτικό, διάρκειας ενός έτους, ξεκινώντας από την 1η Μαρτίου 2017. 

Αρμόδια αρχή για το πρόγραμμα είναι ο Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιφερειών (Association of European Border Regions - AEBR).

Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα: https://www.interregyouth.com/

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!