Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και Φ.Π.Α.

ΔΕΦΚΦ 1190743 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 Εξ2016 /24-11-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Α) Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α'
Β) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ'
Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας 10184
Πληροφορίες Ε. Βενιζέλου, Δ. Ντουντουνάκης
Τηλέφωνο 210 6987422, 508
FAX 210 6987424, 489
E-Mail finexcis@otenet.gr, ipr@otenet.ar

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αθήνα, 29-12-2016

Αριθ. Πρωτ.:ΔΕΦΚΦ 1190743 ΕΞ 2016

ΠΡΟΣ : Ως πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 Εξ2016 /24-11-2016 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 30/005/648/19-09-2013 ΑΥΟ

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚΦ Α 1171303 ΕΞ2016 /24-11-2016 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με την τροποποίηση της υπ. αριθμ. 30/005/648/19-09-2013 ΑΥΟ: 'Διαδικασίες για την ογκομέτρηση και έγκριση χρήσης δεξαμενών αποθήκευσης ενεργειακών προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (ΦΕΚ 2406/Β'), όπως ισχύει', η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4064/Β', έλαβε αριθμό ΑΔΑ: 7189Η-ΛΦΖ και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της (19-12-2016).

Με την ως άνω Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με την οποία αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3, του άρθρου 8 της ανωτέρω σχετικής ΑΥΟ, παρατείνεται η μεταβατική περίοδος των εργασιών ελέγχου και ογκομέτρησης και από μη διαπιστευμένους φορείς έως και τις 30.6.2017, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι αναφερόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες της εν λόγω ΑΥΟ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΛΟΥΡΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!